Antiaging Health & Nutrition - Solutions & Education .....

*** Anti Aging: - Why my interest and possibly yours? Personal physical complaints and my search for solutions. Taking responsibility for my personal health and find out why there is contradictory reporting concerning this subject.

Monday, September 05, 2011

Ik wil in een betere wereld leven.


* Waar medicijnen geen chemische oorlog ontketenen in je lichaam.
* Waar het voedsel in de supermarkt geen chemische hutspot is.
* Waar geen oorlogen gevoerd worden onder de vredesmissie dekmantel.
* Waar geen Chemtrails en HAARP gebruikt worden als politieke wapens.
* Waar de media oprecht en eerlijk het nieuws verstrekken.
* Waar geld na een jaar nog evenveel waarde heeft.

* Waar de overheid conform hun taak voor mij en jou bovenstaande zaken behartigt

Je gaat pas op zoek en vindt pas oplossingen ... nadat je een probleem ziet en erkent.
Samen staan we echter sterk.

Tot hier en niet verder!
Het informeren en uitdragen van kennis is de eerste stap.

Ik heb een Protest Liedje opgenomen.

Wil jij het ook doorsturen naar iedereen die je dierbaar is?

Het nummer is vanaf nu te downloaden op
http://www.hope-comes-in-the-dark.com/

Labels: , , , ,

Life Extension-Antiaging Products and Nutrients
[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]


© 2001-2004 WebRing Inc. - 
Help - Browse WebRing

Monday, June 26, 2006

Ik wil niet ziek worden!

Ik wil niet ziek worden!

Iedereen kan zich vinden in deze statement en toch worden er elke dag mensen ziek? We moeten gevarieerd eten dan krijgen we alle voedingsstoffen binnen en toch haalt slechts 10 procent een royale voldoende voor hun voedingsstatus? Een ding is mij duidelijk geworden de afgelopen jaren, als je gezond oud wilt worden zul je daar wat extra voor ‘moeten’ doen. Niet ziek worden gaat niet vanzelf. Laat het niet van de factor geluk afhangen anders kan het net zo aflopen als met de loterij; “Het is weer eens niets geworden!”

Mosterd na de maaltijd
In een onlangs gehouden onderzoek kwam naar voren dat de huisarts de nummer één bron is van gezondheid advies. Gezien het aantal zieke mensen blijken die adviezen niet goed opgevolgd te worden of het advies op zichzelf is niet afdoende. Een arts vertelde mij onlangs dat mensen gewoon eisen dat ze een medicijn voorgeschreven kregen anders zouden ze naar een andere arts gaan! Jammer, maar deze groep legt de verantwoording voor hun persoonlijke gezondheid bij een ander en weigeren hun persoonlijke leefstijl aan te passen. Hoe gaat een arts echter om met de groep die wel open staan voor preventie? Een deel heeft de keuze zelf al gemaakt en consulteren orthomoleculaire en natuurartsen. Voor de overgrote meerderheid geld nog steeds dat de arts pas in beeld komt als er een probleem is. Je kan dus stellen dat de preventie taak van de arts als mosterd na de maaltijd komt.

Wie gaat de cultuur omslag veroorzaken?
Veel mensen geven aan een vitamine analyse nuttig te vinden. Verder als deze constatering komen echter de meeste niet. Er wordt zelfs niet eens geïnformeerd naar de kosten. Wat zijn de ervaringen met de groep die de test al wel heeft laten uitvoeren? De helft vraagt de test opnieuw aan omdat men gezien heeft dat er grote verbeteringen te behalen zijn. Verbeteringen die rechtstreeks te maken hebben met het verlangen om niet ziek te worden! Vanuit de medische wereld heb ik nog weinig initiatieven gezien naar een actieve rol in de voorlichting. Om precies te zijn; NUL! De cultuuromslag zal dus beginnen bij U!

De grote vraag?
Ik heb al geleerd om de vraag; “Hoeveel kost het?” om te ruilen voor de vraag; “Hoeveel gaat het mij opleveren?”

- Henk Mutsaers

Life Extension-Antiaging Products and Nutrients
[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]


© 2001-2004 WebRing Inc. - 
Help - Browse WebRing

Sunday, February 12, 2006

Antiveroudering ~ voeding studie

Een nieuw toonaangevend £6.4 miljoen pond onderzoek centrum van de Newcastle University is begonnen aan een ambitieuze studie naar de impact van voeding op de veroudering. Het Centre for Integrated Systems Biology of Ageing and Nutrition (CISBAN) is een door de overheid gefinancierd onderzoek gestart bekend als systeem biologie.

Onderzoek toont dat de juiste voeding een belangrijke factor is voor vitaliteit en gezondheid op elke leeftijd maar eveneens een grote invloed heeft op hoe ons lichaam veroudert. Slechte voeding zoals te veel vet en suiker beschadigen de lichaamscellen en dragen bij aan verkeerde celdeling die niet alleen snelle veroudering te weeg brengt maar ook ongemak, handicap en ziektes. Goede voeding aan de andere kant zoals vers fruit en veel groenten geven het natuurlijke regeneratie proces van het lichaam een boost. Dit helpt het lichaam om de aanval van vrije radicalen en andere gifstoffen te bestrijden die een sleutelrol spelen bij het verouderingsproces van het lichaam.

De levensverwachting neemt nog steeds toe maar, .... of u nog genoegen kunt putten uit deze extra tijd is de vraag. Het bekende gezegde ouderdom komt met gebreken wordt in grotere mate bepaald door wat er op uw vork en lepel terecht komt! Langer leven is een bonus als we gezond, onafhankelijk kunnen genieten van de kwaliteit van het leven. Meer en meer beginnen wetenschappers in te zien hoe fundamenteel de rol van onze voeding hierin is en hoe de voeding daarbij kan helpen onze gezondheid daarbij te behouden of vernietigen.

Professor Kirkwood; “De schade die bepaald in welke vorm u verkeerd tijdens middelbare of oudere leeftijd begint zich al op te bouwen voor uw geboorte” Hij voegde echter toe; “Maar het is nooit te laat om een echt verschil te gaan maken”.

Recente vooruitgang in de biologie maakt dat we kleine minutieuze dingen kunnen gaan onderzoeken die voorheen onzichtbaar waren en deze kennis verwerken in computer modellen. Hierdoor krijgen we meer inzicht in hoe deze processen werken.

Life Extension-Antiaging Products and Nutrients
[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]


© 2001-2004 WebRing Inc. - 
Help - Browse WebRing

Monday, January 23, 2006

68% of adults in the U.S. are unaware ....

According to a survey commissioned by the Whole Grains Council
and Unilever, 68% of adults in the U.S. are unaware that they
should consume at least three daily servings of whole grains,
the daily intake recommended by the U.S. Department of
Agriculture. The survey also revealed that 47% are seeking
easier and tastier ways to incorporate whole grain foods into
their diet. But 22% were unable to name any of the benefits of
eating whole grains, and 28% of people who prepare food for
others said they did not know the difference between whole and
refined grain foods.

Life Extension-Antiaging Products and Nutrients
[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]


© 2001-2004 WebRing Inc. - 
Help - Browse WebRing

Monday, January 09, 2006

VITAMIN D AND CANCER: It works, but ...

VITAMIN D AND CANCER: It works, but way above the RDA

The news that high doses of vitamin D can halve the risk of developing some cancers may well have had a poor reception in Brussels. The EU bureaucrats are deciding on the potency of vitamins that will be freely available in shops throughout Europe - and the new cancer study shows that therapeutic levels need to be far higher than the Recommended Daily Allowance (RDA). The University of California research team has found that vitamin D3 - which is available as a supplement - has a protective effect only at levels of 1000 IUs (international units) a day. The UK government's recommended safe upper limit dose is just 400 IUs, whereas in the USA it's set at 2000 IUs. The study team researched studies that had been published between 1966 and 2004 on cancer and vitamin D, and concluded that thousands of lives could be saved if people had sufficient bodily stores of vitamin D. Scientists reckon that around one in 10 people in the West are deficient in the vitamin.
It is most readily available from the sun itself, but scientists are concerned that over-exposure can lead to skin cancer. Instead, they recommend that people get the vitamin from supplements and from food such as egg yolk, fish oil and liver.
The study highlights the divide between those who take supplements at the RDA levels, and the minority who take them at the far higher therapeutic levels. The study is a belated, but welcome, blow for the minority. Let's hope that the EU bureaucrats take heed.
(Source: American Journal of Public Health, published online, December 27, 2005)

Life Extension-Antiaging Products and Nutrients
[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]


© 2001-2004 WebRing Inc. - 
Help - Browse WebRing

Monday, December 26, 2005

Vitamine B9 en Dementie

B9 Folate nieuwe wonder vitamine?
B9 beschermt mogelijk tegen dementie.

Vitamine B9 ook bekend als folate of folic acid.
Het wordt gevonden in groene groenten als bonen broccoli, asperges, citrus fruit en o.a. eieren. Voorheen was deze vitamine zeer bekend bij het voorkomen van geboorte afwijkingen, hart en vaatziektes en mogelijk verschillende kanker soorten. De lijst van voordelen blijft echter groeien.

Dementie
Vitamine B9 krijgt meer en meer een reputatie als wondermiddel tegen een toenemend gezondheid probleem van onze vergrijzende samenleving. Dementie.

Een recentelijk uitgevoerde studie aan de Tufts universiteit (U.S.) toonde dat vitamine B9 het brein mogelijk scherper houdt. Andere studies waarbij gezonde mannen tussen 50 en 85 126 voeding en leefstijl vragen kregen naast een bloedonderzoek met een vervolg studie na drie jaar waarbij de mentale prestaties onderzocht werden.

De onderzoekers stelden vast dat vitamine B9 in bijzonder beschermde tegen geestelijke achteruitgang. Gelijktijdig toonde een studie in Italië dat mensen met een laag B9 gehalte of hogere gehaltes van homocysteine en animo acid in hun bloed een twee maal hoger risico liepen om dementie te ontwikkelen in de daarop volgende vier jaar.

Alweer een andere studie door the Centers for Disease Control and Prevention maakte duidelijk dat B9 helpt bij de bloedcirculatie. De vitamine B9 verlaagt bovendien te hoge homocysteine en animo acid niveau’s die gekoppeld worden aan hart aanvallen en herseninfarcten. Er wordt gedacht aan verzwakking van de bloedvaatwand door homocysteine.

Quanhe Yang, een epidemioloog keek naar doden door hart, - en herseninfarcten tussen 1998 en 2001. Hij schatte dat vitamine B9 in de voeding leidde tot 31.000 minder doden door herseninfarcten en 17.000 minder door hartinfarcten in elk van deze jaren.

Maar terwijl al dit nieuws in de goede richting wijst is het nog geen vaststaande conclusie. Er zijn ook een paar studies die mogelijk wijzen op risico’s bij een teveel aan vitamine B9. (740 microgrammen – 400 is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) Het is echter ook mogelijk dat een moeilijk aantoonbaar vitamine B12 gebrek hiervoor verantwoordelijk is in plaats van de hoge dosering vitamine B9. Al deze studies tonen dat de relatie en evenwicht tussen B9 en de andere B vitamines evenals homocysteine en animo acid complex is.

Natuurlijk willen mensen in een vergrijzende bevolking dementie zien te voorkomen. Er worden dan ook vele studies gedaan naar oorzaak en gevolg relaties. De studies zover zijn epidemiologisch van aart die associaties tonen maar geen oorzaak en effect.

Het is dan ook verstandig om persoonlijk te kijken of u geen gebreken vertoond.

Life Extension-Antiaging Products and Nutrients
[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]


© 2001-2004 WebRing Inc. - 
Help - Browse WebRing

Wednesday, November 30, 2005

Kanker: Hoe lees jij de krant?

Hoe lees je de krant?

De Telegraaf op kopte 10 november 2005 met; “Kanker minder vaak dodelijk”. Het is ongetwijfeld geruststellend nieuws voor mensen die deze ziekte hebben, maar ..... Als je verder gaat lezen had er een heel andere kop boven het artikel kunnen of horen te staan?

Hoe presenteer je de ‘cijfers’?
Uit een recentelijk gepubliceerd onderzoek geleid door dr. J.W.W. Coebergh blijkt dat de kans om kanker te krijgen de laatste 50 jaar is toegenomen van 5 per 1000 naar 30 per 1000. Een verzesvoudiging of je kan dit ook vertalen naar een stijging van 600 procent om het verhaal meer impact te geven. Kijken we naar de verwachting dan gaan we een in 2015 het cijfer 60 op de 1000 mensen zien die kanker krijgen. Mensen dus waar hun leven totaal op zijn kop gezet wordt! Deze koele cijfers kun je ook weer vertalen naar een verdubbeling ten opzichte van nu of 1200 procent ten opzichte van 50 jaar geleden.

Succes of falen?
Je zou uit de kop van het artikel kunnen veronderstellen dat de medische wetenschap een complimentje verdient omdat ze de overleveringkansen van kanker patiënten doen toenemen. Kijken we naar de andere kant van de medaille dan zou je ook kunnen stellen dat de toename van kanker aangeeft dat de medische wetenschap alleen maar bezig zijn met puin ruimen omdat ze in de preventie van deze ziekte totaal gefaald hebben!

Wat mij het meest verontrust.......
In het artikel wordt gesproken over de bevordering van samenwerking en vroegtijdige opsporingsmethoden die aan de basis staan van dit ‘succes’. Het ergste en meest verontrustende is dat ik het woord – PREVENTIE – in het gehele artikel totaal niet ben tegengekomen. Zolang de medische wetenschap niet gaat erkennen en op grote schaal gaat onderzoeken wat de oorzaak is zullen het aantal mensen dat kanker krijgt nooit gaan verminderen. In het artikel; “Hoe gezond leven wij”, kunt u zelf de conclusie trekken. De kop boven het artikel zou dus moeten zijn; “Kans om aan kanker te overlijden dramatisch gestegen”.
- Henk Mutsaers

Life Extension-Antiaging Products and Nutrients
[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]


© 2001-2004 WebRing Inc. - 
Help - Browse WebRing

Vitamine C kan kanker genezen!

Vertel dit heel zacht voor het geval u de farmaceutische bedrijven wakker maakt, maar Linus Pauling had dit al lang gelden ontdekt. Heel hoge doseringen Vitamine C kan kankercellen vernietigen precies zoals de Nobel prijs winnaar het lang geleden vertelde. Onderzoekers aan het National Institutes of Health in Bethesda hebben deze theorie bevestigt in hun laboratorium. Ze gebruikte zeer hoge doseringen Vitamine C in de ascorbate vorm op negen verschillende kankercellen die op kweek gezet werden. Alleen de helft van de cellen overleefden in vijf van de kweekjes en de groei werd gestopt bij 99 procent. Met andere woorden, vitamine C vernietigde de kankercellen en stopte de verdere groei. Zolang echter de winst van de farmaceutische bedrijven #1 blijft zal u deze berichten niet in de media tegenkomen en mensen die aan kanker lijden met gevaarlijke chemotherapie behandeld worden. Vitamine C is echter niet de enige kanker vernietiger.
Bron: What doctors don’t tell you. wddty.co.uk

Life Extension-Antiaging Products and Nutrients
[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]


© 2001-2004 WebRing Inc. - 
Help - Browse WebRing